Nuova pagina

 • Homepage1
 • Homepage2
 • Homepage1
 • Homepage2
 • Homepage3
 • Homepage4
 • Homepage5
 • Homepage6
 • Homepage7
 • Homepage8
 • Homepage9
 • Homepage10
 • Homepage11
 • Homepage12
 • Homepage13
 • Homepage14
 • Homepage15
 • Homepage16
 • Homepage17
 • Homepage18
 • Homepage19
 • Homepage20
 • Homepage21
 • Homepage22
 • Homepage24
 • Homepage25

Villa d'Este Tivoli

Tivoli olarak Villalar

Tivoli üç Villalar eski Tibur sembolü olarak kabul edilir. Villa Adriana ve Villa D'Este, UNESCO Dünya Miras? vard?r; Villa Gregoriana Park FAI (Fondo Ambiente Italiano) taraf?ndan denetlenmektedir.

Kaç?r?lmamas? gereken: Villa D'Este su oyun; onun de?erli zemin ve süslemeleri ile Villa Adriana, ?mparator Hadrian antik ikamet, bir stateliness; ormanlar, ma?aralar, yürüyü? parkurlar? ve muhte?em bir ?elale ile karakterize Villa Gregoriana muhte?em do?al park.

Villa D'Este

Villa d'Este ?talyan Rönesans mimarisinin, inan?lmaz bir UNESCO Dünya Miras? sembolüdür. Avrupa'n?n en güzel ?talyan tarz? bahçe olarak kabul edilir.

Villa Adriana

Villa Adriana (Hadrian Villa), UNESCO Dünya Miras? biri olan Tivoli arkeolojik sembolüdür; ?mparator Hadrian antik ikamet, antik Roma ?mparatorlu?u'nun hala tan?k ihti?am.

Villa Gregoriana

Villa Gregoriana Tivoli, FAI (Fondo Ambiente Italiano) taraf?ndan denetlenen ve ormanlar, ma?aralar, yürüyü? parkurlar? ve muhte?em bir ?elale ile karakterize huzurlu ye?il bir park?n peyzaj kartpostal.