Nuova pagina

 • Homepage1
 • Homepage2
 • Homepage1
 • Homepage2
 • Homepage3
 • Homepage4
 • Homepage5
 • Homepage6
 • Homepage7
 • Homepage8
 • Homepage9
 • Homepage10
 • Homepage11
 • Homepage12
 • Homepage13
 • Homepage14
 • Homepage15
 • Homepage16
 • Homepage17
 • Homepage18
 • Homepage19
 • Homepage20
 • Homepage21
 • Homepage22
 • Homepage24
 • Homepage25

Villa d'Este Tivoli

Vile u Tivoliju

Tri Vile u Tivoli smatraju simbol drevne tibur. Villa Adriana i Villa D'Este su UNESCO-ve Svjetske kulturne ba?tine; Park Villa Gregoriana nadzire FAI (Fondo Ambiente Italiano).

Koja se ne propu?ta: igru vode Villa d'Este; divota Villa Adriana, drevni rezidencija cara Hadrijana, sa svojim dragim kata i ukrasa; veli?anstvena naturalisti?ki park Villa Gregoriana karakterizira ?umama, spiljama, pje?a?kih staza i prekrasna vodopada.

Villa D'Este

Villa d'Este je simbol talijanske renesansne arhitekture, iznena?uju?e UNESCO-ve Svjetske kulturne ba?tine. Smatra se da je najljep?i talijanski stil vrta Europe.

Villa Adriana

Villa Adriana (Hadrijanova vila), jedan od UNESCO Svjetske ba?tine, je arheolo?ko simbol Tivoli; drevni rezidencija cara Hadrijana, to jo? uvijek svjedoci veli?anstvenost rimskog carstva.

Villa Gregoriana

Villa Gregoriana je ure?enje Razglednica Tivoli, mirnom zelenom parku nadzire FAI (Fondo Ambiente Italiano) i karakteriziran je ?umama, spiljama, pje?a?kim stazama i prekrasnim slapom.